Op deze pagina’s treft u informatie aan over de partners, de sponsormogelijkheden, de Stichting WadDuurzaam als eigenaar van de Ecolution en tenslotte nog een paar woorden en beelden van de Ecolution.

De Ecolution is, geheel in de geest van Wubbo Ockels, een voorbeeld van duurzame technieken die ons “ruimteschip Aarde” nodig heeft om te kunnen blijven bestaan. Zowel de stichting als de drie partners willen laten zien dat waterstof een belangrijke rol vervult in de onvermijdelijke energietransitie. Ook vormen de waterstofontwikkelingen een belangrijk speerpunt in Noord-Nederland.

Zie daartoe ondermeer:

1) Provincie Groningen 

2) Noordelijke Innovation Board 

3) Binnenlands Bestuur

4) New Energy Coalition